Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie này giúp trang web nhận dạng và ghi nhớ thông tin về bạn như cài đặt ngôn ngữ, tuỳ chọn hiển thị và hoạt động trên trang web đã lưu trữ cookie. Chúng không gây hại cho thiết bị của bạn.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web của chúng tôi: cookie cần thiết và cookie phân tích/thống kê. Cookie cần thiết là những cookie mà chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn các tính năng cơ bản của trang web và nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập. Cookie phân tích/thống kê giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web và cải thiện trải nghiệm của bạn.

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo các tính năng cơ bản của trang web hoạt động đúng cách. Ví dụ: cookie để lưu trạng thái đăng nhập của bạn.
  • Cookie phân tích/thống kê: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Ví dụ: Google Analytics giúp chúng tôi đánh giá lưu lượng truy cập và tìm hiểu cách bạn tương tác với trang web.

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Lưu ý rằng nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể không thể sử dụng hết các tính năng của trang web hoặc trải nghiệm không được tối ưu.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi yêu cầu theo pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi.