Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi phản hồi hoặc hoàn tất các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng các công nghệ như cookie. Những thông tin này gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, trang web mà bạn đã truy cập và thời gian truy cập.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ, phản hồi yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin liên quan cho bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các ưu đãi, cuộc thi hoặc khảo sát mới.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật lý, điện tử và quản lý để đảm bảo an ninh thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên có quyền truy cập thông tin cá nhân và yêu cầu họ tuân thủ các quy định về bảo mật.

  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đã được nêu trong chính sách này hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

4. Liên kết bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét chính sách riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.