Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web jun88casino-vn.top.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

jun88casino-vn.top và tất cả các nội dung trên trang web này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu bản quyền. Bất kỳ việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối lại nội dung trang web này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm pháp luật về bản quyền.

Các tên, thương hiệu và logo xuất hiện trên trang web này có thể là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba, và không có bất kỳ quyền nào để sử dụng chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu.

2. Sử dụng trang web

Bạn đồng ý sử dụng trang web jun88casino-vn.top chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và điều khoản liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Bạn không được phép:

  • Sao chép, sửa đổi hoặc phân phối lại nội dung trang web này.
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba.
  • Gây rối, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quấy rối người khác khi sử dụng trang web.
  • Sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc gian lận.

3. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web jun88casino-vn.top, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Bạn cam kết rằng mọi thông tin bạn cung cấp là chính xác, đúng và hoàn toàn đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó.

  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và thông tin liên quan đến trang web.

Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.